Odd Gunnar Heitun
Lege, spesialist i psykiatri
Cand. polit.

 
Tlf.  90 87 38 61
Epost: oheitun@online.no

Postadresse:
Sognsbakka 139, 3520 Jevnaker

 

 

      Faglig bakgrunn
Ferdige og planlagte s
kriveprosjekter
Privatpraksis i psykiatri

(Trykk her for fullstendig CV)            

Jeg har universitetseksamener i medisin (lege, spesialist i psykiatri), i pedagogikk, psykologi og idehistorie (Cand. polit.), samt jus, og interesserer meg i tillegg for folkloristikk, teologi, filosofi, kosmologi og historie. I tillegg til klinisk praksis i ulike deler av psykiatrien siden 1974, både i sykehus og i egen praksis, har jeg i flere omganger arbeidet i statlig helseforvaltning. Jeg har ledelseserfaring, og har i mange år vært barnefaglig sakkyndig. Jeg har også langvarig organisasjonserfaring og har deltatt i politisk arbeid siden 2006.

Fra 2017 er jeg pensjonert, men har til hensikt å være forfatter mer eller mindre på heltid, og har fortsatt en privat spesialistpraksis.

  • Adam - fem dialoger om mennesket. Kolofon Forlag, februar 2018. (filosofiske dialoger om tenkeevne, forvaltning, skyld, skyldfølelse og soning). 402 s.
                          

  • Ius talionis. (Rettsfilosofisk avhandling). Under utarbeidelse, ferdig tidligst 2020.

  • Ariel og Diotima. (Tre filosofisk/utopiske dialoger om sjelen, universet, og himmel og helvete). Under utarbeidelse, ferdig 2021?

  •  Kharon. (Roman). Under revidering.

Jeg er pensjonert avtalespesialist, men driver fortsatt en privat spesialistpraksis med trygderefusjon, i medhold av overgangs-bestemmelsen i Forskrift om trygderefusjon for leger m.v. § 2 nr. 2. Det betales derfor fortsatt bare vanlige egenandeler som ved spesialisthelsetjenester for øvrig (ingen egenandel med frikort eller for barn under 18 år.) Det er nødvendig med henvisning fra fastlege (evt. annen lege, evt. psykolog).

Dette er en begrenset "pensjonistpraksis", med utgangspunkt i mitt hjemmekontor, og jeg vil prioritere ungdom (fra ca. 10 til ca. 18 år). Det betyr at andre bare unntaksvis vil tas inn i behandling.

 

Sjakk

Jeg er aktiv sjakkspiller, medlem i Kragerø Sjakklubb.

Rating (standard): 1654

Siste turneringsdeltakelse: Landsturneringen (NM) 2019 (Klasse 2

 

 

 

 

Upubliserte tekster

Noen tekster er skrevet til ulike formål, men blir ikke trykket. Enkelte av disse kan kanskje være av interesse, og legges derfor ut her:

Opprinnelsen til våre moralske dommer 2012. Min oversettelse av de to første avhandlingene i Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, 1887.

Adam - og alle vi andre 2007. En tolking av "syndefallsberetningen" i 1. Mosebok 3. kapittel.

For i en by ble verden ny 2004. Julesang.

Bravo! Tak. Hilsen. 2003. Et republikansk essay, skrevet med utgangspunkt i kongevalget i 2005. Det er etter hvert blitt noe utdatert.

Sprellemann på taket 2003. En novelle om barn og om et veddemål som gikk litt galt.


Verv